Poznámky k likvidaci baterií

Poznámky k likvidaci baterií

V souvislosti s prodejem baterií nebo s dodáním zařízení obsahující baterie, jsme povinni vás upozornit na následující:
Jste povinen vrátit použité baterie jako koncoví uživatelé legálně. Můžete se vrátit staré baterie, které máme jako nové Baterie v dosahu, nebo má za následek, zdarma do našeho expedičního skladu (odeslání adresy). Symboly zobrazené na baterie mají následující význam:
Symbol překřížené popelnice znamená, že baterie nesmí být likvidován s domovním odpadem.
Pb = baterie obsahuje více než 0,004 hmotnostní procenta vést
Cd = baterie obsahuje více než 0,002 hmotnost procent Kadmia
Hg = baterie obsahuje více jak 0,0005% hmotnostních rtuti.


Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedené pokyny.