Storno Podmínky / Odstoupení Šablony Formuláře

Právo na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele
(Spotřebitelem je každá fyzická Osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který lze převážně ani komerční, ani jejich nezávislá odborná činnost).


Storno podmínky

Právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo odstoupit do čtrnácti dnů bez udání důvodu tuto smlouvu.
Zrušení doba je čtrnáct dnů ode dne, kdy


- na která vy nebo třetí strany jménem vás, kdo není dopravce, že Zboží převzal, pokud jste si objednali jeden nebo více druhů Zboží v jedné objednávce a těchto rovnoměrně je doručit, nebo být;

- na která vy nebo třetí strany jménem vás, kdo není dopravce, poslední zboží převzal, pokud jste si objednali více kusů Zboží v rámci jedné objednávky a tyto jsou dodávány samostatně.;

- na která vy nebo třetí strany jménem vás, kdo není dopravce, poslední část zásilky nebo poslední položku v držení vzali nebo poskytla produkt objednal, v několika dílčích zásilek nebo kusů bude dodáno;

Uplatnit své právo na odstoupení, musíte nás (sluneční-pur AG, šok rock 2, 94163 Saldenburg, telefonní číslo: +49 (0) 85 04 / 95 79 97 - 591, Faxové číslo: +49 (0) 85 04 / 95 79 97 - 9591, E-Mailovou adresu: info@solar-pur.com) prostřednictvím jasného Prohlášení (např. dopisu zaslaného Poštou, Faxem nebo E-Mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, které však není povinné.

Pozorovat zrušení období, stačí odeslat oznámení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty.

Důsledky zrušení

Pokud jste odstoupit od této smlouvy do máme vás všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si vybrali typ dodání jiných, než námi nabízených, nejvýhodnější standardní dodávky) neprodleně a nejpozději čtrnáct dní od den splatit, na které oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy s námi je obdržel. Pro toto vrácení použijeme stejný platební prostředek, který jste použili v původní transakce, pokud jste výslovně dohodnuto jinak; v žádném případě vám bude účtován poplatky za tímto splacením.


Můžeme odmítnout vrácení, dokud jsme obdrželi Zboží zpět, nebo dokud jste poskytli důkaz, že jste se vrátili Zboží, podle toho, co nastane dříve.

Máte Zboží neprodleně a v každém případě ne později než čtrnáct dní ode dne, kdy jste nás informovat o zrušení této smlouvy, aby nás vrátit nebo předat. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud odešlete Zboží před uplynutím lhůty čtrnáct dní předložit.

Nesete bezprostřední náklady na vrácení zásilky, jakož i přímé náklady spojené s vrácením Zboží. Náklady na non-přepravitelné Zboží bude odhadována na maximálně ve VÝŠI přibližně 49.

Budete muset zaplatit za případné snížení hodnoty Zboží pouze tehdy, pokud tato ztráta hodnoty je vzhledem k povaze, charakteristice a funkčnosti Zboží nezbytné se s nimi vypořádat.

Vyloučení nebo důvody pro zrušení

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy


- o dodávce Zboží, které nejsou montované a pro jehož výrobu individuálního výběru nebo rozhodnutí spotřebitele je rozhodující, nebo které jsou jednoznačně přizpůsobené osobním potřebám spotřebitele;
- o dodávce Zboží, které může zkazit rychle nebo jehož datum vypršení platnosti by být překročena;
- o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána při uzavírání smlouvy, může být doručen nejdříve 30 dní po uzavření smlouvy a jehož aktuální hodnota výkyvy na trhu, závisí na tom, který obchodník žádný vliv;
- o dodávce Novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném.

Právo na zrušení zaniká předčasně v případě smluv

- o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které jsou nevhodné z důvodů ochrany zdraví nebo z Hygienických vrátit, když jejich nezakryté po porodu;
- pro doručení Zboží, pokud tyto byly smíchány po doručení vzhledem ke své povaze neoddělitelně s jiným zbožím;
- na dodávku audio nebo video nahrávek nebo počítačový software v zapečetěném obalu, pokud by pečeť byla odstraněna po porodu.Vzorový Formulář Odstoupení Od Smlouvy

(Pokud chcete zrušit smlouvu, vyplňte prosím tento formulář a poslat jej zpět k nám.)

- solar-pur AG, šok rock 2, 94163 Saldenburg, Číslo faxu: +49 (0) 85 04 / 95 79 97 - 9591, E-Mailovou Adresu: info@solar-pur.com :

- Tímto oznamuje, že(n) já/ my (*) z mého/ námi (*) uzavřené smlouvy o nákupu následujícího Zboží (*)/
poskytování následující služby (*)

- Objednáno dne (*)/ obdrženo dne (*)

- Jméno/ spotřebitele(s)
- Adresa/ spotřebitele(s)
- Podpis spotřebitele(ů) (pouze s vzkaz na papíře)
Datum

(*) Nehodící se škrtněte.