odcisk

Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

solar-pur AG
Am Schlagerfelsen 2
94163 Saldenburg
Niemcy
reprezentowana przez przewodniczącego zarządu Werner Simmet
Telefon: +49 (0) 8504957997592
Fax: +49 (0) 85049579979591
E-Mail: info@solar-pur.com
VAT UE.: DE255955807

wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Passau
Numer w rejestrze handlowym 7223


Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.


Nie jesteśmy gotowi uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przed podmiotami pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Od 16.05.2018 jesteśmy członkiem inicjatywy "FairCommerce"
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.haendlerbund.de/faircommerce.