Anteckningar för omhändertagande av batteriet

Anteckningar för omhändertagande av batteriet

I samband med försäljning av batterier eller med leverans av utrustning som innehåller batterier, är vi skyldiga att informera dig om följande:
Du är skyldig att återlämna förbrukade batterier som slutanvändare lagligt. Du kan lämna in gamla batterier för att vi har nya Batterier i rad eller har lett till, gratis till vårt avsändande lager (avsändar-adress). De symboler som visas på batterier har följande innebörd:
Symbolen med den överkryssade soptunnan betyder att batteriet får inte slängas i hushållsavfallet.
Pb = batteriet innehåller mer än 0,004 massa procent bly
Cd = batteriet innehåller mer än 0,002 massa procent Kadmium
Hg = batteriet innehåller mer som 0,0005 procent av massa kvicksilver.


Observera instruktionerna ovan.